Detská psychiatrická liečebňa, n.o. Hraň

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s potvrdeným výskytom COVID-19 zo dňa 6.3.2020 je vydaný zákaz návštev vo všetkých nemocniciach v SR.
Preto od 6.3.2020, 18:00 hod. je vydaný prísny zákaz návštev v DPL n.o. Hraň až do odvolania. 


NOVINKA: mail pre preposielanie pošty deťom od rodičov - pacienti@dplhran.sk

Podmienky hospitalizácie

Originál odporúčania na hospitalizáciu od ambulantného pedopsychiatra s kontaktom na rodiča/zákonného zástupcu, nie staršie ako 3 mesiace, je potrebné zaslať na adresu liečebne. Možný je preklad z akútneho oddelenia na odporúčanie psychiatra. Objednávanie pacientov prebieha podľa aktuálnej obsadenosti lôžok.

Príjem pacienta

Na hospitalizáciu je potrebné dostaviť sa s dieťaťom v dopoludňajších hodinách v sprievode zákonného zástupcu a priniesť so sebou:

  • originál preukazu poistenca
  • kópiu rozsudku, ak bolo dieťa zverené do starostlivosti zákonného zástupcu súdom
  • záver psychologického vyšetrenia/CPPPaP, ak dieťa nejaké v poslednom roku absolvovalo
  • zdravotnú dokumentáciu od obvodného detského lekára alebo výpis z nej
  • potvrdenie o bezinfekčnosti + potvrdenie o očkovaní proti osýpkam, ak bolo realizované, od detského lekára, výter z rekta
  • ak je dieťa sledované na špecializovanej ambulancii, aktuálny nález (napr. neurológ, endokrinológ, kardiológ...)
  • veci osobnej hygieny, oblečenie, školské knihy, písacie potreby a pomôcky potrebné počas školského roka

Pedopsychiatrická ambulancia

Na ambulantné vyšetrenie nie je potrebné odporúčanie od detského lekára

MUDr. Katarína Ackermanová

  •  Pondelok   14:00  - 16:00
  •  Utorok        13:00  - 14:00   
  •  Streda        09:00 - 14:00

Termín ambulantného vyšetrenia si, prosíme, dohodnite vopred u Mgr. Staruchovej (0911 182 175)

Informácie o hospitalizácii

Sociálna pracovníčka: Mgr. Katarína Staruchová 

Pondelok - Piatok 08:30 - 15:00 

tel. 0911 182 175, 056 679 00 12

 e-mail: staruchova@dplhran.sk