Detská psychiatrická liečebňa, n.o. Hraň

Dôležité oznámenie!

ZÁKAZ NÁVŠTEV od 23.9.2020

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove zo dňa 22.9.2020 vedenie Detskej psychiatrickej liečebne n.o. Hraň vydáva dňom 23.9.2020 až do odvolania zákaz návštev v zariadení.

Dôvodom je zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19 pri zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii a narastajúcom počte ochorení. 

Rodičia môžu svoje deti kontaktovať telefonicky, prostredníctvom klasickej alebo elektronickej pošty. Všetky kontakty nájdete TU. 


Ing. Jarmila Juríková                                                                        MUDr. Katarína Ackermanová

         riaditeľka                                                                                                    primárka

Podmienky hospitalizácie

Originál odporúčania na hospitalizáciu od ambulantného pedopsychiatra s kontaktom na rodiča/zákonného zástupcu, nie staršie ako 3 mesiace, je potrebné zaslať na adresu liečebne. Možný je preklad z akútneho oddelenia na odporúčanie psychiatra. Objednávanie pacientov prebieha podľa aktuálnej obsadenosti lôžok.

Príjem pacienta

Na hospitalizáciu je potrebné dostaviť sa s dieťaťom v dopoludňajších hodinách v sprievode zákonného zástupcu a priniesť so sebou:

  • originál preukazu poistenca
  • kópiu rozsudku, ak bolo dieťa zverené do starostlivosti zákonného zástupcu súdom
  • záver psychologického vyšetrenia/CPPPaP, ak dieťa nejaké v poslednom roku absolvovalo
  • zdravotnú dokumentáciu od obvodného detského lekára alebo výpis z nej
  • potvrdenie o bezinfekčnosti + potvrdenie o očkovaní proti osýpkam, ak bolo realizované, od detského lekára, výter z rekta
  • ak je dieťa sledované na špecializovanej ambulancii, aktuálny nález (napr. neurológ, endokrinológ, kardiológ...)
  • veci osobnej hygieny, oblečenie, školské knihy, písacie potreby a pomôcky potrebné počas školského roka

Pedopsychiatrická ambulancia

Na ambulantné vyšetrenie nie je potrebné odporúčanie od detského lekára

MUDr. Katarína Ackermanová

  •  Pondelok   14:00  - 16:00
  •  Utorok        13:00  - 14:00   
  •  Streda        09:00 - 14:00

Termín ambulantného vyšetrenia si, prosíme, dohodnite vopred u Mgr. Staruchovej (0911 182 175)

Informácie o hospitalizácii

Sociálna pracovníčka: Mgr. Katarína Staruchová 

Pondelok - Piatok 08:30 - 15:00 

tel. 0911 182 175, 056 679 00 12

 e-mail: staruchova@dplhran.sk