Detská psychiatrická liečebňa, n.o. Hraň

Dôležité oznámenie!

Vnútorný predpis k návštevám v Detskej psychiatrickej liečebni n.o. Hraň, od 1.7.2020

Návšteva musí byť vopred telefonicky ohlásená a dohodnutá na presný čas. Návštevy sú povolené v dĺžke max. 50 min v rámci areálu liečebne.

V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb pacienta vo vnútorných priestoroch. Vo vonkajšom priestore počet návštevníkov nie je obmedzený.

V závislosti od poveternostných podmienok prednostne realizovať návštevy vo vonkajších priestoroch liečebne, v priestoroch pred kaštieľom.

Návštevníci nesmú vstúpiť do zariadenia ak vykazujú príznaky akútneho respiračného ochorenia, pred návštevou im bude skontrolovaná telesná teplota. Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19.

Pri návšteve si návšteva aj pacient chránia dýchacie cesty rúškom. Po vstupe do vnútorných priestorov si návštevníci vydezinfikujú ruky, dodržiavajú zvýšené hygienické opatrenia, dodržujú odstup od ostatných osôb min. 2 metre.

Počas návštevy nie je povolené konzumovať nápoje a jedlo, taktiež nie je povolené pacientom prinášať doma pripravené nápoje a jedlo.

Osoby, ktoré navštevujú pacientov alebo klientov zariadenia sú povinné dodržiavať vyššie uvedené opatrenia.

Návštevníci pri vstupe písomne potvrdia, že nie sú pozitívne testovaní na COVID 19, nebolo im nariadené karanténne opatrenie ani si nie sú vedomí, že by boli v kontakte s osobou pozitívne testovanou na COVID 19 , ani s osobou v karanténe.

Vypracovala: MUDr. Miriam Rušinová                                     Schválila: MUDr. Katarína Ackermanová

                                                                                                                                primár

NOVINKA: mail pre preposielanie pošty deťom od rodičov - pacienti@dplhran.sk

Podmienky hospitalizácie

Originál odporúčania na hospitalizáciu od ambulantného pedopsychiatra s kontaktom na rodiča/zákonného zástupcu, nie staršie ako 3 mesiace, je potrebné zaslať na adresu liečebne. Možný je preklad z akútneho oddelenia na odporúčanie psychiatra. Objednávanie pacientov prebieha podľa aktuálnej obsadenosti lôžok.

Príjem pacienta

Na hospitalizáciu je potrebné dostaviť sa s dieťaťom v dopoludňajších hodinách v sprievode zákonného zástupcu a priniesť so sebou:

  • originál preukazu poistenca
  • kópiu rozsudku, ak bolo dieťa zverené do starostlivosti zákonného zástupcu súdom
  • záver psychologického vyšetrenia/CPPPaP, ak dieťa nejaké v poslednom roku absolvovalo
  • zdravotnú dokumentáciu od obvodného detského lekára alebo výpis z nej
  • potvrdenie o bezinfekčnosti + potvrdenie o očkovaní proti osýpkam, ak bolo realizované, od detského lekára, výter z rekta
  • ak je dieťa sledované na špecializovanej ambulancii, aktuálny nález (napr. neurológ, endokrinológ, kardiológ...)
  • veci osobnej hygieny, oblečenie, školské knihy, písacie potreby a pomôcky potrebné počas školského roka

Pedopsychiatrická ambulancia

Na ambulantné vyšetrenie nie je potrebné odporúčanie od detského lekára

MUDr. Katarína Ackermanová

  •  Pondelok   14:00  - 16:00
  •  Utorok        13:00  - 14:00   
  •  Streda        09:00 - 14:00

Termín ambulantného vyšetrenia si, prosíme, dohodnite vopred u Mgr. Staruchovej (0911 182 175)

Informácie o hospitalizácii

Sociálna pracovníčka: Mgr. Katarína Staruchová 

Pondelok - Piatok 08:30 - 15:00 

tel. 0911 182 175, 056 679 00 12

 e-mail: staruchova@dplhran.sk