Dary a projekty

Aj s Vašou podporou sa nám darí pomáhať deťom


Darujte 2% z dane

Darujte našej organizácii 2% z Vášho príjmu. Tieto financie budú využité na modernizáciu našej liečebne a k zakúpeniu pomôcok, ktoré využívajú deti v rámci psychoterapií a voľnočasových aktivít. Všetkým, ktorí nás týmto spôsobom podporia, vopred srdečne ďakujeme.

Ing. Jarmila Juríková

Rozšírenie priestorov a rekonštrukcia oddelenia

s finančnou podporou Ministerstva SR

Koncom roku 2019 sa nám s finančnou podporou Ministerstva Zdravotníctva Slovenskej republiky podarilo zrekonštruovať oddelenie a rozšíriť priestory. Zvýšime tak bezpečnosť, pohodlie a zabezpečíme nové možnosti pre hospitalizovaných pacientov v našej liečebni.

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska

s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR

Od začiatku roka 2019 deti v Detskej psychiatrickej liečebni, n.o. v Hrani využívajú nové multifunkčné ihrisko umožňujúce realizáciu viacerých športových aktivít ako basketbal, tenis, minifutbal, volejbal, nohejbal, hádzaná a iné. Rekonštrukcia ihriska bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít. Ďakujeme.

Maľovanie uzdravuje dušu

Projekt "Maľovanie uzdravuje dušu" realizovalo združenie Domov v rodine s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Pokoj v duši

Zrealizovaný projekt s názvom "Pokoj v duši", od nadácie Volkswagen, výrazne pomohol napĺňať poslanie tohto jedinečného zdravotníckeho zariadenia, určeného pre mladých pacientov rôznych vekových kategórií. Finančné prostriedky boli využité na vybavenie ergoterapeutickej dielne, zakúpenie maliarskych, textilných, drevených, hlinených materiálov využívajúcich sa v ergoterapeutickom procese, výsledkom ktorého sú rôzne výrobky, darčeky, maľby, dekorácie apod.

Naši sponzori

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli a pomáhajú. Ďakujeme! 

Elektroconnect s.r.o.

Ďakujeme za Vašu podporu.