Dary a projekty

Darujte 2% z dane

Darujte našej organizácii 2% z Vášho príjmu. Tieto financie budú využité na modernizáciu našej liečebne a k zakúpeniu pomôcok, ktoré využívajú deti v rámci psychoterapií a voľnočasových aktivít. Všetkým, ktorí nás týmto spôsobom podporia, vopred srdečne ďakujeme.

Ing. Jarmila Juríková

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska

s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR

Od začiatku roka 2019 deti v Detskej psychiatrickej liečebni, n.o. v Hrani využívajú nové multifunkčné ihrisko umožňujúce realizáciu viacerých športových aktivít ako basketbal, tenis, minifutbal, volejbal, nohejbal, hádzaná a iné. Rekonštrukcia ihriska bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít. Ďakujeme.

Maľovanie uzdravuje dušu

Projekt "Maľovanie uzdravuje dušu" realizovalo združenie Domov v rodine s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Pokoj v duši

Zrealizovaný projekt s názvom "Pokoj v duši", financovaný nadačným fondom "Srdce pre deti", výrazne pomohol napĺňať poslanie tohto jedinečného zdravotníckeho zariadenia, určeného pre mladých pacientov rôznych vekových kategórií. Časť finančných prostriedkov získaných zo spomínaného nadačného fondu, sa použila na skvalitnenie, resp. zútulnenie priestorov oddelenia pre najmladšie deti (od 3 do 8 rokov) a zvyšná časť projektových financií bola použitá na vybavenie špeciálnej miestnosti, slúžiacej pre potreby terapie hrou.