Fotogaléria

Vonkajší areál

Vnútorné priestory

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Od začiatku roka 2018 u nás deti využívajú priestory novo otvoreného oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Podujatia


Šijeme rúška

V aktuálnej neľahkej situácii vo svete sa aj my v liečebni snažíme prispieť k zvýšeniu bezpečnosti našich kolegov a detí. Vyrobené rúška sú nielen funkčné, ale aj farebné a veselé. Dôležité je myslieť pozitívne.

Karneval

Každoročne sa v našej liečebni koná karneval. Deti si pripravia masky a zapoja sa do rôznych súťaží, počas ktorých si rozvíjajú sociálne zručnosti a kreativitu, podporuje sa ich zdravá súťaživosť a budujú si záujem o primerané voľnočasové aktivity.

Marec - mesiac kníh

Ako každý rok, tak aj tento, sa v našej liečebni konala beseda s pani knihovníčkami z neďalekej knižnice. Mali pre nás pripravených veľa zaujímavých aktivít. Naše deti získali množstvo zážitkov a dozvedeli sa samé zaujímave veci.

Majáles

V rámci osláv 1. mája sú deti zapojené do stavania a zdobenia májového stromu. Program je doplnený speváckymi a tanečnými vystúpeniami, ktoré si deti pripravili.

Cirkus Paciento

Na dvore liečebne sa v jedno letné ráno objavilo šapitó, v ktorom sa deti s nadšením celý týždeň učili žonglovať, spievať, hrať sa. Strávili tak veľmi príjemný prázdninový čas. Boli sme svedkami toho, ako sa deti postupne zdokonaľovali v naučených zručnostiach, ako naberali odvahu vystúpiť s naučeným číslom v záverečnom programe. Každé dieťa bolo zahrnuté, každé si našlo to, v čom bolo šikovné a zapojilo sa do spoločného vystúpenia, ktorého sa zúčastnili aj rodičia a zamestnanci detských domovov. Pocit, že som dôležitý, prijímaný a že sa so mnou ráta je veľmi dôležitý zdroj, ktorým sa snažíme vyzbrojiť dieťa do života, a tak podporiť jeho šťastnejší a zdravší svet.

Športový deň

Počas každoročných letných prázdnin naši terapeuti pripravujú pre deti celodenný športovo-zábavný program. Fyzické sily a šikovnosť si zmerali pri viacerých športových súťažiach.

Mikuláš

Každý rok v jeden zimný deň zavíta do našej liečebne aj Mikuláš. Deti si pre túto príležitosť pripravujú program v podobe speváckych vystúpení, tanečných vystúpení a scénok, za čo sú odmenené sladkými darčekmi.