Fotogaléria

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Od začiatku roka 2018 u nás deti využívajú priestory novo otvoreného oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Podujatia 2018

Karneval

Každoročne sa v našej liečebni koná karneval. Deti si pripravia masky a zapoja sa do rôznych súťaží, počas ktorých si rozvíjajú sociálne zručnosti a kreativitu, podporuje sa ich zdravá súťaživosť a budujú si záujem o primerané voľnočasové aktivity.

Marec - mesiac kníh

Majáles

V rámci osláv 1. mája boli deti zapojené do stavania a zdobenia májového stromu. Program bol doplnený speváckymi a tanečnými vystúpeniami, ktoré si deti pripravili.

Cirkus Paciento

Na dvore liečebne sa v jedno letné ráno objavilo šapitó, v ktorom sa deti s nadšením celý týždeň učili žonglovať, spievať, hrať sa. Strávili tak veľmi príjemný prázdninový čas. Boli sme svedkami toho, ako sa deti postupne zdokonaľovali v naučených zručnostiach, ako naberali odvahu vystúpiť s naučeným číslom v záverečnom programe. Každé dieťa bolo zahrnuté, každé si našlo to, v čom bolo šikovné a zapojilo sa do spoločného vystúpenia, ktorého sa zúčastnili aj rodičia a zamestnanci detských domovov. Pocit, že som dôležitý, prijímaný a že sa so mnou ráta je veľmi dôležitý zdroj, ktorým sa snažíme vyzbrojiť dieťa do života, a tak podporiť jeho šťastnejší a zdravší svet.

Športový deň

Počas prázdnin 2018 si naši terapeuti pripravili pre deti celodenný športovo-zábavný program. Fyzické sily a šikovnosť si zmerali pri viacerých športových súťažiach.

Mikuláš 2018

Tak ako každý rok, aj tentokrát zavítal do našej liečebne Mikuláš. Deti si preňho pripravili program, spievali, tancovali a on im priniesol sladké darčeky. Zdá sa ale, že na sneh si deti budú musieť počkať o niečo dlhšie, možno budú biele Vianoce.