Odborné podujatia

Odborné sympózium v Detskej psychiatrickej liečebni, n.o. Hraň

V dňoch 07-08.9.2018 v priestoroch Detskej psychiatrickej liečebne, n.o. v Hrani

Detská psychiatrická liečebňa, n.o. v Hrani v spolupráci s Psychiatrickým oddelením UNLP v Košiciach Vás srdečne pozýva na odborné sympózium, ktoré sa uskutoční v priestoroch DPL Hraň v dňoch 7-8.9.2018. Odborný garant podujatia: MUDr. Eva Pálová, PhD.

Podujatiu bolo SLK pridelených 10 kreditov za oba dni. Účastnícky poplatok za celé podujatie je 20 eur, okrem prvého autora, ktoré môžete vyplatiť na mieste počas registrácie v hotovosti. Svoju účasť prosím nahláste vopred emailom, alebo telefonicky Mgr. Staruchovej tel. 0911 182 175, email staruchova@dplhran.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Sympózium s medzinárodnou účasťou organizované Detskou psychiatrickou liečebňou, n.o. Hraň


V dňoch 12-13.5.2017 v priestoroch Detskej psychiatrickej liečebne, n.o. v Hrani

Detská psychiatrická liečebňa v Hrani v spolupráci s Psychiatrickým oddelením UNLP v Košiciach Vás pozýva na sympózium s medzinárodnou účasťou konané pri príležitosti vzniku detského psychiatrického zariadenia. 

Odborný garant podujatia: MUDr. Eva Pálová, PhD.

Počet kreditov pridelených SLK je 8 kreditov za oba dni.

Plán sesterských seminárov za rok 2017

Január

Komunikácia medzi sestrou, pacientom a rodičom (Mgr. Bodnárová)

Edukácia v ošetrovateľstve (Mgr. Bodnárová)

Marec

Atribúty sestry v pedopsychiatrickom ošetrovateľstve (Dragulová)
Špecifické výkony sestier v pedopsychiatrii (Mgr. Jureková)

Máj

Ošetrovanie agresívneho pacienta s psychickým ochorením (Segedyová)                                             Okolnosti suicidálneho pokusu, sebapoškodzovanie, ošetrovateľská starostlivosť (Vargaeštoková A.) 

September

Poruchy spánku, ošetrovateľská starostlivosť (Nagyová)
Hygiena rúk v zdravotníctve (Vargaeštoková E.)

November

Depresívne poruchy v detskom a adolescentnom veku, ošetrovateľská starostlivosť (Urbanová)
Adaptačné poruchy v detskom veku, ošetrovateľská starostlivosť (Borščová)

Sympózium s medzinárodnou účasťou organizované k 10. výročiu založenia neziskovej organizácie