O nás

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NAŠOM ZARIADENÍ

DPL Hraň
DPL Hraň

Hlavným predmetom činnosti Detskej psychiatrickej liečebne, n. o. Hraň je poskytovanie špecializovanej liečebno-preventívnej starostlivosti v rozsahu stanovenom Ministerstvom zdravotníctva SR.  Zabezpečuje komplexnú pedopsychiatrickú, psychologickú a psychoterapeutickú starostlivosť o deti a adolescentov, vo veku od 3 do 18 rokov, trpiacich duševnými chorobami a psychickými poruchami. Hospitalizácia má dlhodobejší charakter (niekoľko týždňov až mesiacov podľa psychického stavu dieťaťa) a je plne hradená zo zdravotného poistenia.

Z histórie

Historická budova Detskej psychiatrickej ličebne je chránenou kultúrnou pamiatkou a nachádza sa v malebnom prostredí Východoslovenskej nížiny v obci Hraň. V roku 1901 sa gróf Almássy rozhodol pre stavbu kaštieľa ako letného sídla pre svoju rodinu. V roku 1934 sa kaštieľ stal majetkom československého štátu, ktorý na tomto mieste v r. 1937 zriadil ústav pre deti s psychickými ťažkosťami. Po vypuknutí II. svetovej vojny v roku 1939 bol v kaštieli zriadený zberný tábor pre poľských utečencov. Počas vojny bola v budove kaštieľa prechodne zriadená aj poľná nemocnica pre sovietskych vojakov. V roku 1953 tu bol otvorený Krajský azylový ústav, ktorý bol nasledujúci rok premenovaný na Detský ošetrovací ústav. V roku 1957 došlo opäť k zmene a ústav sa premenoval na Detskú psychiatrickú liečebňu. Štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou sa stala až v roku 1992, avšak materiálne podmienky nevyhovovali adekvátnej liečbe psychicky chorých detí. Preto došlo v roku 1998 k výstavbe novej lôžkovej časti, ktorá bola ukončená až v roku 2000. Následne na to sa začalo s rekoštrukciou kaštieľa, v ktorom sa zachovali mnohé pôvodné časti.

Zriadenie neziskovej organizácie

Významným dňom v modernej histórii liečebne sa stal 1. august 2005, kedy sa transformovala na neziskovú organizáciu. Od tohto dátumu pracuje celý tím zamestnancov liečebne na neustálom skvalitňovaní poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o čom svedčí i udelený certifikát kvality ISO 9001:2008. Správna rada je najvyšším orgánom organizácie, ktorej predsedom je Ing. Jozef Čičatko. Členovia správnej rady sú PhDr. Milan Brdárský za štát a ako spoluzakladatelia Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. a JUDr. Alexej Ivanko.

Dokumenty