Kontakty

Smerová tabuľa z hlavnej cesty
Smerová tabuľa z hlavnej cesty

Detská psychiatrická liečebňa, n.o. Hraň

Hraň 447, 076 03 Hraň

GPS súradnice: 48°53ʹ21ʺ N

                           21°78ʹ12ʺ E

056 679 00 12 (spojovateľ)

IČO: 35 581 638

DIČ: 2022038645

IBAN SK8211110000006626192021

Registrácia v registri Obvodného úradu v Košiciach, pod č. OVVS/29/2005.

Fax: 056 679 00 86


Zoznam kontaktov

Rodičia môžu kontaktovať svoje deti na oddeleniach 

cez spojovateľa alebo mobilné čísla.

056 679 00 12

Oddelenie A (menšie deti)


0915 720 843

Oddelenie B (mladší chlapci)


0915 721 005

Oddelenie C (dievčatá)


0915 820 944

Oddelenie D (starší chlapci)


0915 818 575

riaditeľka                                     jurikova@dplhran.sk

Ing. Jarmila Juríková 

056 679 00 85

056 679 00 12

primárka                                        lekari@dplhran.sk

MUDr. Katarína Ackermanová

0948 010 580

lekári                                              lekari@dplhran.sk           

MUDr. Rušinová, MUDr. Ondo-Eštoková

MUDr. Dunayová, MUDr. Haburčáková

056 679 00 12

sociálna pracovníčka               staruchova@dplhran.sk

Mgr. Katarína Staruchová

0911 182 175

056 679 00 12

psychologičky                           psycholog@dplhran.sk

Mgr. Jureková, Mgr. Jacková

056 679 00 12

vedúca sestra                             jasovska@dplhran.sk

Mgr. Alžbeta Jasovská

056 679 00 12 

ekonómka                                   uctaren@dplhran.sk

Magdaléna Geciková 

 056 679 00 86

056 679 00 12

riaditeľ školy                               zsprizzhran@post.sk

PaedDr. Daniel Nitrai

0948 699 778

056 679 00 12

vzdelávanie stredoškolákov        lisa@dplhran.sk  

 Mgr. Lucia Lisá

056 679 00 12